• 1.07.1987 - Prymas Polski, kardynał Józef Glemp, dokonał uroczystego wprowadzenia synów św. Franciszka z Asyżu (Franciszkanów) do kościoła i klasztoru w Toruniu
 • 2.07.1658 - Po wzmocnieniu sił polskich wojskami austriackimi przystąpiono do oblężenia Torunia, który był zajęty od końca 1655 r. przez Szwedów
 • 2.07.1877 - W nocy z 2 na 3 lipca spłonął ostatni most drewniany przez Wisłę. Zakończyła się historia drewnianych mostów toruńskich
 • 4.07.1903 - Rozpoczęto wykopy pod fundamenty teatru miejskiego w Toruniu
 • 4.07.1981 - Pierwsze Walne Zebranie Delegatów Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność"
 • 6.07.1656 - Dowódca szwedzkiego garnizonu okupacyjnego polecił wysadzić w powietrze Zamek Dybowski. Wybuch nie zdołał jednak zniszczyć całkowicie murów zamkowych
 • 6.07.1941 - Niemcy zorganizowali łapankę, w której aresztowano "za polską mowę" 320 osób wychodzących z niedzielnego nabożeństwa. Wśród aresztowanych było 60 kobiet. Wszystkich wysłano do obozu w Stutthofie
 • 7.07.1495 - Król Jan Olbracht wystawił dla miasta Torunia przywilej, zezwalający na budowę mostu drewnianego na Wiśle
 • 10.07.1812 - Z rozkazu cesarza Francuzów Napoleona, Ratusz Staromiejski został zamieniony na szpital
 • 11.07.1715 - Jakub Kazimierz Rubinkowski uzyskał patent króla Augusta II Sasa na stanowisko poczmistrza królewskiego w Toruniu. Stanowisko to pełnił przez 34 lata
 • 12.07.1974 - Telekomunikacja zainstalowała w mieście 41 aparatów wrzutowych i 10 aparatów strefowych
 • 13.07.1343 - Po podpisaniu traktatu pokojowego z Krzyżakami w Kaliszu, król Kazimierz Wielki odwiedził Toruń
 • 13.07.1992 - Zaczęto wznosić kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego
 • 14.07.1458 - Przez toruński most na Wiśle rozpoczęła przeprawę wielka armia pospolitego ruszenia pod dowództwem króla Kazimierza Jagiellończyka
 • 15.07.1658 - Wojska polskie, wspierane przez wojska cesarskie, w ramach przygotowań do oblężenia miasta znajdującego się w rękach Szwedów, zbudowały w odległości mili od Torunia most przez Wisłę
 • 16.07.1636 - W kościele NMP w Toruniu pochowana została z honorami królewskimi księżniczka Anna Wazówna (protestantka) siostra króla Zygmunta III Wazy
 • 16.07.1724 - Procesja na cmentarzu kościoła św. Jakuba z okazji święta Matki Boskiej Szkaplerznej stała się początkiem tragicznych wydarzeń nazwanych "tumultem toruńskim". W trakcie tumultu zdewastowano kolegium jezuickie
 • 18.07.1588 - Rada Miejska wydała zarządzenie w sprawie zorganizowania targu owocowego przy Ratuszu Staromiejskim
 • 18.07.1667 - Uroczyście wprowadzono benedyktynki do kościoła św. Jakuba, po zabraniu świątyni i zabudowań poklasztornych protestantom
 • 20.07.1461 - Przystąpiono do budowy mostu pontonowego przez Wisłę.
 • 20.07.1920 - Utworzona została "Eskadra Toruńska", zapoczątkowująca pełną chwały drogę toruńskich lotników
 • 22.07.1973 - Otwarto stadion żużlowy w Toruniu (obecnie stadion KS Apator)
 • 23.07.1997 - Rozpoczął się demontaż tzw. pomnika wdzięczności Armii Czerwonej usytuowanego na skwerze przy Wałach Sikorskiego. Wydarzeniu temu towarzyszyły silne emocje oraz protest władz rosyjskich
 • 24.07.1520 - Król Zygmunt Stary wydał w Toruniu edykt surowo zabraniający sprowadzania pism Lutra do Królestwa Polskiego
 • 24.07.1583 - Rada miasta Torunia "wyświęciła" z miasta na Bazarową Kępę 23 kobiety lekkich obyczajów
 • 24.07.1819 - Urodził się w Toruniu znany malarz historyczny Marian Jaroczyński, związany swoją twórczością z Toruniem, autor znajdującego się w Muzeum Okręgowym obrazu przedstawiającego zawarcie II pokoju toruńskiego
 • 24.07.1879 - Otwarto stację kolejową Toruń-Miasto
 • 25.07.1379 - W toruńskich winnicach dojrzały winogrona
 • 26.07.1410 - Król Władysław Jagiełło wystosował do Starego Miasta Torunia ultimatum, żądając natychmiastowego podporządkowania się Polsce
 • 26.07.1658 - Wojska austriacko-polskie, oblegające Toruń okupowany przez Szwedów, puściły z nurtem rzeki płonące łódki (bandery), które zniszczyły tzw. most polski
 • 26.07.1698 - Król August II potwierdził Toruniowi wolności religijne
 • 29.07.1674 - W Toruniu zamieszkała na osiem miesięcy wdowa po królu polskim Michale Korybucie Wiśniowieckim, Eleonora, siostra cesarza Leopolda I
 • 31.07.1927 - Przybył do Torunia Prezydent RP Ignacy Mościcki z małżonką
 • 1.08.1919 - utworzono województwo pomorskie ze stolicą w Toruniu
 • 4.08.1482 - książę mazowiecki Konrad III prosił Radę Miasta Torunia o przepuszczenie jego statków do Gdańska
 • 6.08.1593 - gościł w Toruniu podczas podróży do Szwecji król polski Zygmunt III Waza
 • 7.08.1922 - powołano do życia Toruński Klub Sportowy
 • 8.08.1428 - Toruń uzyskał prawo składu przywilejem króla polskiego Władysława Jagiełły
 • 12.08.1264 - Mistrz Krajowy Pruski Zakonu Krzyżackiego Ludwik von Baldersheim wydał przywilej lokacyjny dla Nowego Miasta Torunia
 • 14.08.1661 - Toruń opuścił garnizon wojsk koronnych z regimentem dragonii pułkownika Jana Andrzeja Morsztyna
 • 17.08.1925 - rozpoczęły się w Toruniu pierwsze na Pomorzu manewry Wojska Polskiego
 • 19.08.1939 - w teatrze Ziemi Pomorskiej w Toruniu odbyła się ostatnia przed wojną premiera. Grano sztukę Janusza Teodora Dąbrowskiego "Tajny wywiad" w reżyserii A. Piekarskiego i scenografii W. Małkowskiego.
 • 25.08.1457 - Król Kazimierz Jagiellończyk dał Toruniowi prawo bicia monet srebrnych i złotych, ale wg. stopy obowiązującej w krajach koronnych
 • 26.08.1576 - z okazji wizyty króla Stefana Batorego w Toruniu Rada Miasta wydała uroczystą ucztę
 • 30.08.1991 - w radzieckiej bazie wojskowej na ul. Polnej pozostała już tylko niewielka ekipa techniczna. W sierpniu wycofano do Kaliningradu większość żołnierzy i sprzętu
 • 1.09.1576 - Król Stefan Batory przyjął w Toruniu hołd Stanów Pruskich, Rady i gminy miasta Torunia
 • 2.09.1794 - Król pruski zwolnił synów mieszczan Toruńskich od służby wojskowej po wieczne czasy
 • 4.09.1939 - w okolicach Torunia doszło do bitwy powietrznej
 • 5.09.1274 - Konrad von Thirberg, marszałek pruski zastępca mistrza krajowego pruskiego Zakonu Krzyżackiego, zezwolił mieszczanom Starego Miasta Torunia na budowę kramów i ław piekarskich oraz dwuch fos między Starym i Nowym Miastem w zamian za 100 grzywien srebra
 • 7.09.1466 - do Torunia przyjechał Król Polski Kazimierz Jagiellończyk
 • 8.09.1464 - w drodze do Krakowa z Malborka przybył do Torunia Jan Długosz, uczestniczący w tym czasie w rokowaniach pokojowych z Krzyżakami
 • 9.09.1711 - Przybył do Torunia car Rosji Piotr I z carową Katarzyną
 • 13.09.1742 - w Rychnowie, wsi podtoruńskiej, doszło do bitwy między wojskami Łukasza Nowiny-Konopki a milicją miejską i ochotnikami z Torunia, Rychnowo zostało odbite przez toruńczyków
 • 20.09.1809 - odbyły się uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu
 • 22.09.1500 - "Roku pańskiego 1500, 22 września, ja Trąba Borza ku chwale Boga i św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty, patronów tej świątyni zostałam wykonana." - napis w języku łacińskim widniejący na ważącym 7.240 kg dzwonie z kościoła św. Janów w Toruniu
 • 24.09.1410 - namiestnik krzyżacki Henryk von Plauen usiłował nakłonić mieszczan toruńkich do powrotu pod władzę Zakonu grożąc w razie odmowy zniszczeniem miasta
 • 24.09.1455 - Papież Kalikst III nałożył klątwę na Związek Pruski, a tym samym na mieszkańców Torunia
 • 28.09.1410 - po grunwaldzkim zwycięstwie do Torunia uroczyście wjechał Król Polski Władysław Jagiełło
 • 30.09.1904 - uroczyście otwarto teatr toruński, którego budynek zaprojektowali wiedeńscy architekci Ferdynand Fellner i Herman Helmer
 • 1.10.1251 - wydany został nowy przywilej lokacyjny dla Torunia i Chełmna, stary spalił się w Chełmnie około 1250r.
 • 1.10.1899 - została oddana do użytku miejska sieć prądu stałego 2x220 V
 • 1.10.1922 - powstała w Toruniu Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej
 • 5.10.1709 - w hotelu "Pod Trzema Koronami" spotkali się Car Rosji Piotr I i Król Polski August II Sas
 • 5.10.1906 - uczniowie szkół na Mokrem przystąpili do strajku szkolnego przeciwko pruskiemu ustawodawstwu oświatowemu
 • 8.10.1877 - po zwiedzeniu pól grunwaldzkich, Malborka i Gdańska przybył do Torunia Jan Matejko wraz z żoną i córką
 • 10.10.1572 - rozpoczął obrady w Toruniu Sejm Rzeczypospolitej w obecności króla Stefana Batorego
 • 19.10.1466 - w Toruńskim Dworze Artusa odbyło się uroczyste zaprzysiężenie II Pokoju Toruńskiego
 • 19.10.1576 - Sejm Walny Rzeczypospolitej rozpoczął obrady w Toruniu
 • 30.10.1702 - przybył do Torunia Król Polski August II Sas i aż do lutego 1703 roku rezydował w mieście, Toruń był wtedy de facto stolicą Polski
 • 31.10.1464 - oddział krzyżacki pod dowództwem komtura elbląskiego Henryka Reussa von Plauen atakował bez rezultatu mury toruńskie
 • 3.11.1455 - Król Kazimierz Jagiellończyk przybył do Torunia i pozostał w mieście do połowy grudnia
 • 4.11.1945 - z udziałem Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych gen. Roli-Żymierskiego odbyła się pierwsza po wojnie promocja w Oficerskiej Szkole Artylerii
 • 7.11.1611 - Król Zygmunt III Waza nadał Podgórzowi prawa miejskie
 • 10.11.1496 - Król Polski Jan Olbracht wystawił w Lublinie drugi przywilej na budowę stałego mostu w Toruniu
 • 11.11.1928 - odsłonięto pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego na placu św. Katarzyny w Toruniu
 • 12.11.1594 - uroczyście otwarto Gimnazjum Akademickie w Toruniu
 • 13.11.1981 - Festiwal Nowofalowych Grup Rockowych, Toruń reprezentował zespół "Republika"
 • 16.11.1460 - Toruń wysłał wraz z wojskami królewskimi miejskie oddziały : pieszych 77 i konnych 9 dla zdobycia zamku w Świeciu nad Wisłą
 • 19.11.1626 - rozpoczął w Toruniu obrady ostatni w dziejach miasta Sejm Walny Koronny
 • 21.11.1645 - zakończono obrady "Colloquium Charitativum" - najstarsza polska inicjatywa ekumeniczna
 • 23.11.1569 - posłowie toruńscy wnieśli apelację od wyroku króla Zygmunta Augusta do Sejmu, czym ściągneli na miasto gniew królewski na dłuższy czas
 • 25.11.1519 - na ten dzień zwołał do Torunia król Zygmunt Stary sejm walny koronny
 • 28.11.1920 - z udziałem premiera Wincentego Witosa uroczyście otwarto Państwowy Teatr Narodowy w Toruniu
 • 28.11.1921 - do czasu wytyczenia przez policję specjalnego szlaku zabroniono przechodzenia przez lód na Wiśle
 • 28.11.1978 - zawarto porozumienie o współpracy miast partnerskich Toruń-Getynga
 • 2.12.1519 - Król Polski Zygmunt Stary przybył do Torunia na Sejm Koronny
 • 2.12.1995 - uroczystą galą rozpoczął się międzynarodowy Festiwal Sztuki Operatorów Filmowych "Camerimage '95"
 • 4.12.1519 - mieszczanie Nowego Miasta Torunia zdemolowali mennicę krzyżacką
 • 4.12.1993 - mieszkanka Torunia, Janina Ochojska, wybrana została w Antwerpii Kobietą Europy Roku 1993
 • 17.12.1936 - Rada Ministrów RP podjęła uchwałę o likwidacji miasta Podgórza i włączeniu go w granice administracyjne miasta Torunia
 • 24.12.1859 - po raz pierwszy zabłysły w Toruniu lampy gazowe
 • 24.12.1994 - na Rynku Staromiejskim w Toruniu wystawiono największą w Polsce szopkę betlejemską z żywymi zwierzętami
 • 28.12.1233 - Wielki Mistrz Krzyżacki Herman von Salza i Mistrz Krajowy Herman von Balk wystawili przywilej lokacyjny dla Torunia

© 1998-2012 Kopernik.NET.pl - Toruń w internecie - historia, zabytki, kultura i sztuka w naszym mieście.

Aktualności | Linki | Mapa witryny | Polityka prywatności | kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.