• 1.01.1659 - Król polski Jan Kazimierz i Królowa Ludwika Maria owacyjnie witani wjechali do uwolnionego od Szwedów miasta
 • 2.01.1612 - Uroczyście otwarto kolegium - średnią szkołę Jezuicką
 • 3.01.1933 - Na scenie Teatru Polskiego w Toruniu z wielkim recitalem fortepianowym wystąpił Artur Rubinstein
 • 5.01.1946 - Odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
 • 6.01.1708 - Przybył do Torunia Król polski Stanisław Leszczyński
 • 8.01.1584 - Gwałtowny przybór wody spowodował pęknięcie lodu i kruszenie kry, most na Wiśle został zerwany
 • 13.01.1922 - Do Torunia przybył Król polski Władysław IV Waza
 • 14.01.1937 - Utworzono w Toruniu Wojewódzki Obywatelski Komitet do Walki z Komunizmem
 • 14.01.1994 - Po trzech latach prac remontowych w dawnym zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim Fundacja Sztuki Współczesnej 'Tumult' otworzyła drzwi swej siedziby dla publiczności
 • 15.01.1923 - Na odprawie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zdecydowano uruchomić tymczasowo wydział Artylerii Głównej Szkoły Artylerii i Inżynierii w Obozie Szkolnym Artylerii w Toruniu
 • 15.01.1935 - Otwarto radiostację toruńską, pracowała na fali 304,3m (986Khz)
 • 16.01.1454 - Burmistrz toruński Jan von Loe zakazał dowozu drewna do zamku krzyżackiego, co nie pozwoliło Krzyżakom na umocnienie zamku
 • 17.01.1735 - Król August III Sas potwierdził prawa i przywileje miasta Torunia
 • 18.1.1920 - Koniec rozbiorów o godzinie 6.00 ostatni żołnierze niemieccy opuścili miasto i na ulice wyszły uzbrojone patrole Straży Ludowej
 • 18.01.1920 - Wacław Liebert otwiera warsztat naprawy gazomierzy i wodomierzy - zalążek obecnego 'Metronu'
 • 20.01.1920 - Wojewoda pomorski Stefan Łaszewski przeniósł swoje biura z Poznania do Torunia i rozpoczął urzędowanie
 • 21.01.1947 - W Sądzie Grodzkim po raz pierwszy w jego historii proces karny prowadziła kobieta (I. Lewińska)
 • 29.01.1929 - Obradował w Toruniu Pomorski Sejmik Wojewódzki
 • 1.02.1411 - W Toruniu został zawarty 'wieczysty' pokój pomiędzy Polską i Litwą a Zakonem, zwany pierwszym pokojem toruńskim
 • 4.02.1454 - Tajna Rada Związku Pruskiego wypowiedziała w Toruniu posłuszeństwo Zakonowi Krzyżackiemu
 • 6.02.1649 - Król Jan Kazimierz potwierdził wszystkie przywileje miasta
 • 7.02.1985 - Sąd Wojewódzki w Toruniu wydał wyrok w sprawie o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki
 • 10.02.1809 - Toruń obok Warszawy, Kalisza i Poznania został, na mocy dekretu wydanego przez władze Księstwa Warszawskiego, zaliczony do miast posiadających własną municypalność (prawa miasta wydzielonego)
 • 14.02.1995 - Nastąpiło uroczyste otwarcie Środowiskowej Sieci Komputerowej TORMAN w Toruniu
 • 16.02.1629 - Wojska Szwedzkie pod dowództwem gen. Wrangla rozpoczęły dwudniowe nieskuteczne oblężenie miasta
 • 17.02.1994 - Otwarto Planetarium im. Władysława Dziewulskiego
 • 19.02.1473 - Urodził się w Toruniu Mikołaj Kopernik
 • 1.03.1516 - Papież Leon X wydał dokument potwierdzający Toruniowi przywileje, w tym prawo składu
 • 4.03.1515 - Król Polski Zygmunt Stary nadał Toruniowi wieś Stary Toruń
 • 6.03.1454 - Król Polski Kazimierz Jagiellończyk wydał w Krakowie akt inkorporacji Ziem Pruskich do Polski. Toruń znalazł się w granicach Królestwa Polskiego
 • 9.03.1853 - Pod naporem lodów runął Toruński most palowy
 • 11.03.1871 - Stan wody na Wiśle wyniósł 9 metrów 78 centymetrów
 • 12.03.1478 - Król Polski Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej dla miasta, w którym zwalnia Toruńskich kupców od wszystkich ceł
 • 14.03.1440 - Powstał Związek Pruski skierowany przeciw Zakonowi. Czołową rolę odgrywał w nim Toruń
 • 17.03.1485 - Król Polski Kazimierz Jagiellończyk przyjął na audiencji w Ratuszu Staromiejskim Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Marcina von Truchsessa
 • 21.03.1458 - Bernard Szumborski, Czech w służbie Krzyżackiej, podszedł pod mury miasta na czele wojsk zakonnych, spalił przedmieścia, ale miasta nie zdobył
 • 25.03.1992 - Ukazał się dekret Papieża Jana Pawła II o utworzeniu Diecezji Toruńskiej
 • 27.03.1590 - Król Polski Zygmunt III Waza zatwierdził wolność wyznania luterańskiego w Toruniu
 • 1.04.1629 - W Toruniu rozpoczęto budowę nowoczesnych fortyfikacji ziemnych złożonych z ośmiu bastionów. Pracami kierował inżynier Antoni Petersen z Gdańska
 • 1.04.1928 - Na deskach Teatru Pomorskiego wystąpiła tylko jeden raz w komedii "Orzeł i reszka" królowa teatru polskiego Jadwiga Smosarska
 • 2.04.1263 - Wielki mistrz krzyżacki Arno von Sangershausen na prośbę biskupa chełmińskiego Heideryka ufundował poza murami Starego Miasta Torunia konwent Dominikanów
 • 2.04.1504 - Przez nowo zbudowany most na Wiśle wjechał do Torunia król polski Aleksander Jagiellończyk w otoczeniu licznych dostojników państwowych
 • 7.04.1793 - O 8.00 rano komisarze pruscy wkroczyli do izby radzieckiej i odczytali patent z 4 kwietnia ogłaszający wzięcie Torunia w posiadanie przez króla Fryderyka Wilhelma II. O godz. 1230 w Toruniu zawisły oficjalnie pruskie orły, kończąc w ten sposób wielowiekowy okres toruńskiej autonomii i przynależności do Rzeczypospolitej (1454-1793)
 • 10.04.1698 - Król polski August II Sas potwierdził przywileje miasta Torunia
 • 12.04.1406 - Rozpoczęto budowę nowej wieży kościoła św. Janów. Stara runęła w poprzednim roku
 • 14.04.1454 - Przedstawiciele stanów pruskich spotkali się w Toruniu z wysłannikiem króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka kanclerzem Janem Koniecpolskim
 • 23.04.1453 - W salach Ratusza Staromiejskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Tajnej Rady Związku Pruskiego
 • 24.04.1697 - Rozpoczęły się w Toruniu uroczystości związane z elekcją i koronacją króla polskiego Augusta II Sasa
 • 28.04.1809 - Rada Stanu Księstwa Warszawskiego przeniosła do Torunia (do 11 maja) swoją siedzibę. Toruń był w tym czasie stolicą kraju
 • 29.04.1454 - Trzej biskupi pruscy (pomezański, chełmiński, sambijski) wraz z kapitułami złożyli w Toruniu przysięgę wierności Polsce oraz przywiesili pieczęcie do dokumentu poddania się Prus Polsce
 • 29.04.1926 - Po raz pierwszy na dziedzińcu ratuszowym zabrzmiał "Hejnał toruński" skomponowany przez Jerzego Bojanowskiego. Od 3 maja wykonywano go codziennie w południe z wieży ratuszowej
 • 1.05. 1945 - Na falach eteru popłynęły słowa pierwszego komunikatu nadanego z Rozgłośni Polskiego Radia w Toruniu
 • 3.05.1981 - Po raz pierwszy od 1946 roku w Toruniu organizowano uroczyste obchody w rocznicę Konstytucji 3 Maja
 • 3.05.1982 - ZOMO, MO i SB dokonały brutalnej pacyfikacji uczestników manifestacji na Starym Mieście oraz osób, które przypadkowo znalazły się w okolicach Rynku. Aresztowano ponad 220 osób
 • 7.05.1501 - Król polski Jan Olbracht rozpoczął siedmiotygodniowy pobyt w Toruniu
 • 8.05.1614 - Wybuchł w Toruniu tumult antykatolicki który trwał dwa dni
 • 8.05.1919 - Powstał 63 Pułk Piechoty "Toruński"
 • 8.05.1921 - W sali Dworu Artusa odbył się inauguracyjny koncert orkiestry symfonicznej Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego pod batutą Adama Kuryłły
 • 10.05.1345 - Król Kazimierz Wielki zezwolił kupcom toruńskim na handel suknem i innymi towarami w całym kraju
 • 14.05.1393 - Konrad von Wallenrod, wielki mistrz Zakonu, zezwolił na całkowite zburzenie starego ratusza i domu kupieckiego z innymi starymi pomieszczeniami i na zbudowanie nowego ratusza odpowiadającego obecnym potrzebom miasta
 • 14.05.1890 - Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił wniosek o zdelegalizowanie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza
 • 14.05.1935 - Marszałek Polski Józef Piłsudski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela miasta Torunia
 • 15.05.1379 - Z powodu upałów dojrzały wiśnie w toruńskich ogrodach
 • 15.05.1840 - Ernest Lambeck otworzył w Toruniu drukarnię. Wyprodukowano w niej w 1859 roku pierwsze na ziemiach polskich wydanie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza
 • 17.05.1623 - Odbył się uroczysty wjazd do miasta króla polskiego Zygmunta III Wazy w towarzystwie żony Konstancji i królewicza Władysława
 • 19.05.1506 - Król polski Aleksander Jagiellończyk wydał przywilej zezwalający miastu Toruń na używanie czerwonego wosku przy pieczęciach oraz barw czerwonych na chorągwiach i herbach
 • 20.05.1863 - Odbyło się uroczyste wbicie pierwszego pala symbolicznie rozpoczynające budowę nowego mostu przez Wisłę
 • 23.05.1404 - Zaproszony przez wielkiego mistrza Zakonu Konrada von Jungingen, po zakończeniu pertraktacji w Raciążku, przybył do Torunia na trzy dni król polski Władysław Jagiełło
 • 24.05.1543 - We Fromborku zmarł najwybitniejszy toruńczyk Mikołaj Kopernik
 • 24.05.1945 - Zarząd miasta Torunia przekazał ewangelicki zbór staromiejski w użytkowanie Towarzystwu Jezusowemu (jezuitom)
 • 26.05.1929 - Teatr Pomorski wystawił sztukę w 5 aktach Adolfa Nowaczyńskiego "Wielki Fryderyk" z Ludwikiem Solskim w roli głównej
 • 27.05.1929 - Rozpoczął w Toruniu obrady I Pomorski Kongres Eucharystyczny. Trwał do 30 maja
 • 27.05.1991 - Rozpoczął się I Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt '91"
 • 28.05.1454 - Na rynku Starego Miasta na specjalnie wzniesionym tronie przed ratuszem, zasiadł król polski Kazimierz Jagiellończyk z żoną Elżbietą i matką Zofią, aby odebrać przysięgę wierności oraz hołd od mieszkańców Torunia i całej Ziemii Chełmińskiej
 • 28.05.1975 - Na mocy ustawy sejmowej, zmieniającej podział administracyjny kraju, Toruń ponownie uzyskał status miasta wojewódzkiego
 • 29.05.1956 - Ulicy J. Stalina ponownie przywrócono nazwę ul. Bydgoska
 • 30.05.1677 - Król polski Jan III Sobieski wraz z małżonką, królewiczem Jakubem, z królewną Teresą i dworem zatrzymał się na odpoczynek w Toruniu. Następnego dnia udał się w dalszą drogę do Gdańska
 • 31.05.1988 - Senat UMK zatwierdził projekt utworzenia Gimnazjum Akademickiego w Toruniu związanego z Uniwersytetem
 • 1.06.1497 - Rozpoczęto budowę mostu przez Wisłę. Zakończono przed niedzielą palmową 1500 roku. Pracami kierował Piotr Postill z Budziszyna
 • 1.06.1923 - Rozpoczęła działalność Oficerska Szkoła Artylerii w Toruniu
 • 1.06.1975 - Toruń został podniesiony do rangi stolicy województwa toruńskiego w ramach reformy podziału administracyjnego kraju. Wojewodą toruńskim mianowano Jana Przytarskiego
 • 2.06.1696 - Jan Kazimierz Rubinkowski otrzymał prawa miejskie i został wpisany na listę obywateli przybyszów miasta Torunia jako kupiec
 • 2.06.1812 - Cesarz Francuzów Napoleon I dotarł do toruńskich przedmieści. Miasto i most były bogato iluminowane, dzwoniły dzwony we wszystkich kościołach
 • 3.06.1670 - Biskup chełmiński i podkanclerzy koronny Andrzej Olszowski przyjął na Ratuszu Staromiejskim przysięgę wierności nowemu królowi polskiemu Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu od Rady, Ławy i trzeciego Ordynku
 • 4.06.1989 - Pierwsze w powojennej Polsce wybory parlamentarne, w których komunistyczne władze pozostawiły część mandatów do Sejmu do swobodnego wyboru. Mandaty do Senatu nie były objęte żadnymi ograniczeniami. Wyniki wyborów w okręgu toruńskim: senatorzy Alicja Grześkowiak, Stanisław Dembiński, posłowie Wit Dys-Kulerski, Jan Wyrowiński, Krzysztof Żabiński (wszyscy Komitet Obywatelski "Solidarność")
 • 5.06.1921 - Przybył pociągiem do Torunia Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, w towarzystwie gen. Sosnkowskiego, owacyjnie witany przez przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych
 • 5.06.1947 - Ostatnia w okresie "Polski Ludowej" procesja Bożego Ciała z oficjalnym udziałem władz, wojska i innych instytucji publicznych. Procesja rozciągnęła się na prawie 2 km, wzięło w niej udział około 30 tys. osób
 • 6.06.1601 - Wprowadzono zakaz drukowania w Toruniu książek katolickich.
 • 6.06.1959 - Ksiądz biskup Kazimierz Kowalski dokonał poświęcenia kamienia węgielnego nowego kościoła na Bielanach
 • 7.06.1995 - W Toruniu gościł laureat literackiej nagrody Nobla Czesław Miłosz
 • 7.06.1999 - Wizyta Papieża Jana Pawła II w Toruniu
 • 8.06.1455 - W Nowym Mieście Toruniu wybuchł wielki pożar, który strawił ponad połowę budynków
 • 9.06.1967 - Uroczyście rozpoczęto budowę "miasteczka uniwersyteckiego" na Bielanach. Akt erekcyjny wmurował rektor UMK Witold Łukaszewicz
 • 10.06.1936 - Prezydentem miasta Torunia został wybrany Leon Raszeja
 • 12.06.1960 - Podczas inauguracji II Festiwalu Teatrów Polski Północnej teatr toruński otrzymał imię Wilama Horzycy
 • 13.06.1938 - Prezydent miasta Torunia Leon Raszej wmurował kamień węgielny pod budowę gazowni na Jakubskim Przedmieściu
 • 14.06.1933 - Przyjechał do Torunia, aby wziąć udział w Procesji Bożego Ciała, prezydent RP Ignacy Mościcki
 • 14.06.1959 - Rozpoczął się w Toruniu I Festiwal Teatrów Polski Północnej
 • 15.06.1528 - W budynku mennicy miejskiej w Toruniu ruszyła mennica królewska, kierowana przez Josta Decjusza
 • 15.06.1995 - Toruńscy radni uchwalili zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych
 • 16.06.1945 - Uroczystą premierą komedii Aleksandra Fredry "Damy i huzary" teatr miejski w Toruniu rozpoczął po wojnie działalność artystyczną
 • 16.06.1971 - Toruńskie Zakłady Budowy Urządzeń Chemicznych TOFAMA zmieniły nazwę na Zakłady Urządzeń Chemicznych "METALCHEM"
 • 17.06.1501 - W sali północno-wschodniej części Ratusza Staromiejskiego, zwanej dziś Salą Królewską, zmarł król polski Jan Olbracht
 • 17.06.1928 - Przy udziale około 5 tysięcy wiernych do prowizorycznej kaplicy przy klasztorze oo. Redemptorystów na toruńskich Bielanach wprowadzono uroczyście obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • 18.06.1520 - Na zaproszenie króla polskiego Zygmunta Starego przybył do Torunia wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern
 • 18.06.1696 - W Toruniu wprowadzono żałobę po śmierci Jana III Sobieskiego
 • 18.06.1827 - Dr medycyny Jan Gottlib Schultz darował Gimnazjum Akademickiemu w Toruniu ogród botaniczny za miastem (obecny ogród botaniczny przy ul. Bydgoskiej). Postawił warunek, że ma on służyć młodzieży gimnazjalnej i innym przyjaciołom botaniki oraz nigdy nie ma zostać przekształcony w park publiczny dla celów wypoczynkowych
 • 20.06.1938 - Marszałek Edward Rydz-Śmigły otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia
 • 20.06.1994 - Ks. Dr Jan Chrapek został pierwszym biskupem pomocniczym diecezji toruńskiej
 • 21.06.1947 - Pierwsze po wojnie "Dni Torunia"
 • 22.06.1993 - Biskup toruński ks. Andrzej Suski wmurował w cokół nowej świątyni pod wezwaniem św. Antoniego na Wrzosach akt erekcyjny oraz kamień węgielny, sprowadzony z bazyliki św. Antoniego Padewskiego w Padwie
 • 23.06.1927 - Na wysokości Bramy Mostowej w Toruniu stanął parowiec "Mickiewicz", wiozący prochy Juliusza Słowackiego z Gdańska (dokąd przybyły z Francji) do Krakowa na Wawel. Władze miasta złożyły przy urnie wieniec z napisem "Wszystko dla Ducha i przez Ducha stworzone jest. Juliuszowi Słowackiemu Toruń"
 • 24.06.1975 - Wyruszyła I Naukowa Toruńska Wyprawa Polarna na Spitsbergen pod kierownictwem prof. J. Szupryczyńskiego i dra A. Olszewskiego
 • 26.06.1991 - Ojciec prowincjał oo. Redemptorystów Leszek Gajda mianował ojca Tadeusza Rydzyka dyrektorem Radia Maryja w Toruniu
 • 28.06.1853 - Wmurowano akt erekcyjny pod pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była to druga taka inicjatywa (po podjętej w czasach Księstwa Warszawskiego)
 • 28.06.1919 - Konferencja Pokojowa w Wersalu przyznaje odrodzonemu państwu polskiemu część Pomorza Gdańskiego z Toruniem
 • 28.06.1964 - Uroczyście otwarto Muzeum Okręgowe w Ratuszu Staromiejskim

© 1998-2012 Kopernik.NET.pl - Toruń w internecie - historia, zabytki, kultura i sztuka w naszym mieście.

Aktualności | Linki | Mapa witryny | Polityka prywatności | kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.